ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στα συστήματα ασφαλείας που καλύπτουν τον έλεγχο πρόσβασης, την ψηφιακή καταγραφή εικόνας και την επόπτευση χώρων.
surveillance-camera

Διαθέτουμε συστήματα ασφάλειας από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους, προσφέροντας ποιοτικές λύσεις με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, όσο και τις ιδιαιτερότητες του χώρου που θα πρέπει να προφυλαχθεί.

Οι IP κάμερες αποτελούν άλλο ένα κομμάτι της τεχνολογίας, που βρίσκει εφαρμογή στα συστήματα ασφαλείας. Ο ήχος μίας σειρήνας, μία τηλεφωνική κλήση ή ένα sms, είναι σαφώς αναπόσπαστο κομμάτι στα συστήματα αυτά. Από την άλλη όμως, η οπτική και ηχητική παρακολούθηση είναι αυτή που παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες. Οι κάμερες αυτές έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσουν δεδομένα μέσω διαδικτύου. Ο όρος δεν αφορά συνήθως απλές διαδικτυακές κάμερες, αλλά κάμερες παρακολούθησης σε συστήματα ασφαλείας, αφού κάποιες άλλες πρακτικές εφαρμογές τους όπως οι τηλεδιασκέψεις, βρίσκουν εφαρμογή σε πολύ μικρότερο βαθμό και με κάμερες που δεν έχουν απαίτηση για τόσο υψηλή τεχνολογία, όπως στα συστήματα ασφαλείας.

url

Στην εταιρεία μας αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας για οποιοδήποτε χώρο έχετε.