ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η DoubleClick Services προσφέρει καινοτόμες λύσεις δικτύωσης τόσο σε ενσύρματο όσο και σε ασύρματο περιβάλλον με σκοπό να βοηθήσει τους πελάτες της να βελτιώσουν την ευελιξία σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων αλλά και να εκμεταλευτούν με αυτό τον τρόπο τις όλες τις δυνατότητες της ασύρματης τεχνολογίας.

cintbanner

Στην υλοποίηση κάθε δικτύου λαμβάνουμε υπόψη τα παρακάτω:

  1. Μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του διαθέσιμου δικτύου και αποτελεσματική διαχείριση του εύρους ταχύτητας
  2. Ασφαλή ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για όλους τους χρήστες
  3. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο πρακτικά απο παντου
  4. Χαμηλότερο δυνατό κόστος υλοποίησης αλλά και συντήρησης για τον χρήστη – επιχείρηση

networking